Buitenschoolse Opvang (BSO)
BSO Koningskind
Informatie: Melody Meijer T 079- 3220047
e-mail: melody@koningskind.nl

De BSO wordt verzorgd door KDV Koningskind in een apart lokaal van de school.
Voor meer informatie zie de website of mail naar het bovenstaande mailadres.
De opvang wordt in de school verzorgd, zowel voor als na schooltijd. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar via de site. http://www.koningskind.nl