De oudercommissie (OC) van WereldWijs bestaat uit enthousiaste ouders. Vanuit school is er Ellen Stoel lid van de OC.

We ondersteunen het schoolteam bij het organiseren en plannen van een diversiteit aan vieringen, feestjes, (sport)evenementen en uitstapjes die het hele schooljaar plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de Koningsspelen, Sinerklaast, Kerst en Schoolreis.  We komen regelmatig bijeen om te vergaderen en principe ben je voor een periode van drie jaar lid van de OC.

De ouders  die plaatsnemen in de OC vinden het leuk en belangrijk om zich extra in te zetten voor school en de kinderen. Aan het begin van het schooljaar verdelen we de activiteiten en taken onder de leden. Zo is duidelijk waar je verantwoordelijk voor bent gedurende het hele seizoen. En je doet niets alleen, er is altijd iemand die de activiteit al eens heeft gedaan en we hebben duidelijke draaiboeken.

Tot nu toe heeft de OC altijd bestaan uit een groep enthousiaste moeders. Maar natuurlijk zijn ook vaders van harte welkom om lid te worden!
Lijkt het je leuk, ben je geïnteresseerd? Of heb je vragen? Neem gerust contact op!

Voor meer informatie, mail naar Ellen Stoel, e.stoel@levwn.nl