SMW

Wat doet het school maatschappelijk werk (SMW)?
De school maatschappelijk werker maakt deel uit van de basisondersteuning op school. Er is direct
contact met de intern begeleider, Francien Pronk en de leerkrachten op school.
De SMW kan uw kind ondersteunen bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Deze neemt daarvoor altijd
contact met u op. Ook kunt u zelf om een gesprek verzoeken of vragen om advies en informatie. De
hulp is kortdurend (ongeveer 5 gesprekken) en kan bestaan uit:

  •  Individuele begeleiding van het kind /observatie in de klas
  •  Ondersteuning aan ouders bij problemen rondom het kind
  •  Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie

SMW zal één dag fysiek aanwezig zijn op Wereldwijs. Dit zal wisselend de maandag of woensdag zijn.
Omdat u als ouders uw kind vóór de ingang van de school gedag moet zeggen, zal u niet makkelijk
even langs kunnen lopen om uw vragen te stellen. Ze is daarom via de mail of telefonisch bereikbaar.

Op is er de schoolmaatschappelijk werkster van schoolformaat: Marieke Spierings.

U kunt in de Parro-agenda terugvinden op welke dagen zij aanwezig is.