De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.
De raad heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken zoals het schoolplan en het formatieplan. De MR kan constructief kritisch meekijken, met nieuwe frisse impulsen komen, afwegingen maken enz.
Zo kan het beleid van de school winnen aan kwaliteit en rekenen op meer draagvlak.

Jaarverslag MR 2016-2017

Jaarverslag MR 2017-2018