Om de directeur te ondersteunen bij identiteit gerelateerde vraagstukken is er op school een welkomscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit minstens drie ouders, exclusief de directeur. De directeur fungeert als vaste voorzitter.

Taken

Tot de taken van de commissie behoren:

  • Het voeren van gesprekken met nieuwe ouders (o.a. over christelijke identiteit) op aanvraag
  • De directeur gevraagd en ongevraagd adviseren over identiteit gerelateerde schoolzaken
  • Meedenken over en werken aan het imago van de school
  • Ondersteuning van de leerkrachten m.b.t. identiteit