• Ouderbetrokkenheid 3.0

We zijn ervan overtuigd dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen als school en ouders optimaal samenwerken. Dat betekent dat we u zo goed mogelijk informeren waar we op school mee bezig zijn, zodat u daar thuis op in kunt haken. Het betekent ook dat we benieuwd zijn wat naar wat u thuis van uw kind ziet in zijn of haar ontwikkeling. Wanneer we uw ervaring en inzichten samenvoegen met de expertise en kennis van leerkrachten, komt dat een kind alleen maar ten goede!

  • Communicatie

Voor alle dagelijkse nieuwtjes, vragen, onderwijsactiviteiten en foto’s van de groepen en de units, gebruiken we de Parro app van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze app kunt u raadplegen op verschillende devices, zoals uw mobiele telefoon of tablet.

Elke maand ontvangt u via de mail ook de schoolnieuwsbrief, genaamd WereldWijsNieuws. Hierin staat schoolbrede informatie die alle ouders aangaat vanuit de directie, maar ook andere zaken die voor u als ouder interessant kunnen zijn.

  • Ouderportaal

In het ouderportaal kunt u de resultaten van uw kinderen inzien en gespreksverslagen lezen.

Klik hier om door te gaan naar het ouderportaal:

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen

  • Gesprekken

Naast de groepsinformatieavond aan het begin van het schooljaar, zijn er regelmatig gesprekken over de voortgang en het welbevinden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.