WereldWijs word je door jezelf, de ander maar bovenal God te leren kennen.

Onze Missie

Als een leerling WereldWijs verlaat om naar de middelbare school te gaan, heeft hij geleerd hoe je wijs kunt worden. De leerlingen halen bij hen passende scores en vaardigheden en maken een persoonlijke ontwikkeling door zodat ze van betekenis kunnen zijn voor de wereld om hen heen. Leren en leven vanuit de Bijbelse gedachte “Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Je kunt alleen inzicht krijgen als je vertrouwt op de heilige God”. Spreuken 9:20, Bijbel in gewone taal.

Onze visie

We streven naar het geven van goed onderwijs door middel van ouderbetrokkenheid, goed leiderschap en een goed gekwalificeerd team.

Bij WereldWijs zijn onderwijskwaliteit en identiteit met elkaar verweven. We helpen kinderen hun van God gekregen mogelijkheden (en ook onmogelijkheden) te ontdekken en helpen ontwikkelen en bereiden hen voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Bij WereldWijs ervaren kinderen de veiligheid en de ruimte om te ontdekken wie ze zijn en waarin ze kunnen groeien. Ze krijgen de tijd en begeleiding om te leren samenleven met anderen in de wereld om hen heen, een wereld die complex is en technologisch snel verandert. Dit vraagt om onderwijs dat ruimschoots aandacht geeft aan basale kennis en vaardigheden. Daarnaast om onderwijs dat kinderen prikkelt tot een nieuwsgierige en een kritische basishouding waarmee ze die wereld, het leerstofaanbod en hun eigen vragen aandurven.
Er wordt gewerkt aan goede leeropbrengsten die passen bij het niveau van het kind. Een veilig leerklimaat is hier een voorwaarde bij. Door persoonlijke aandacht van de leerkracht voor het kind ontstaat een vertrouwensband waardoor het kind zich thuis voelt op school. Ons hart ligt bij alle kinderen van WereldWijs. Samen met ouders vinden de inspiratie hiervoor in God die wij kennen uit zijn woord, de Bijbel. Dit geeft vorm aan ons onderwijs. Ons motto is: “ Geloof in alle kinderen”.