• Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: liefde, vertrouwen en plezier.

Liefde: Je mag er zijn, je bent Gods geliefde kind. Zo kijken we ook naar elkaar.

Vertrouwen: Je mag fouten maken en hiervan leren. Je leert opkomen voor jezelf met respect voor de ander. Er is ruimte voor verschillen in vaardigheden en interesses. Je groeit in zelfstandigheid. Je mag worden zoals je bedoeld bent.

Plezier: je wordt uitgedaagd op je eigen niveau. Wat met plezier wordt aangeleerd of ervaren, onthoud je beter. Succeservaringen blijven kinderen bij voor het leven.

  • Veiligheid- Kanjerschool

Je kunt alleen spelen en leren met plezier als je je veilig en vertrouwd voelt. Naast dat de kinderen elkaar schoolbreed goed leren kennen door het schoolbreed werken, zijn we wekelijks ook actief aan de slag met het verder ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Dit doen we aan de hand van de lessen van de Kanjertraining.

  • Privacy

We willen zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. Binnen onze schoolvereniging LEV-WN werken we daarom met een Privacyreglement  . Hierin staat beschreven hoe we omgaan met deze gevoelige gegevens en wat uw rechten daarbij zijn.

De kinderen in de midden-bovenbouw leren we hoe zij zelf met hun eigen gegevens en internet om moeten gaan.