Ons schoolprofiel

Uitdagend onderwijs voor hart, hoofd en handen Om elke leerling te motiveren en prikkelen om zijn mogelijkheden te ontdekken streeft de school naar uitdagend onderwijs voor elke leerling. We organiseren ons onderwijs zo, dat kinderen op verschillende manieren en met verschillende werkvormen uitgedaagd worden tot het stellen van vragen en zoeken en vinden van antwoorden.

Elke leerling heeft een weektaak die eisen stelt aan zijn/haar niveau. Kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn krijgen in de peergroup begeleiding bij de ontwikkeling van de hogere denkvaardigheden. Voor de beelddenkers is er een lesaanpak die bij hen past en voor de zorgleerlingen extra ondersteuning.

Veel lessen worden gegeven vanuit een thematische aanpak waarbij ook de creatieve kant van de leerling wordt uitgedaagd zodat hoofd, hart en handen worden gekoppeld en de leerstof beter wordt opgenomen en geïntegreerd in het geheugen van de kinderen. Leerkrachten krijgen steeds meer een coachende rol.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: liefde, vertrouwen en plezier.

Liefde: Je mag er zijn, je bent Gods geliefde kind. Zo kijken we ook naar elkaar.

Vertrouwen: Je mag fouten maken en hiervan leren. Je leert opkomen voor jezelf met respect voor de ander. Er is ruimte voor verschillen in vaardigheden en interesses. Je groeit in zelfstandigheid. Je mag worden zoals je bedoeld bent.

Plezier: je wordt uitgedaagd op je eigen niveau. Wat met plezier wordt aangeleerd of ervaren, onthoud je beter. Succeservaringen blijven kinderen bij voor het leven.