• Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: liefde, vertrouwen en plezier.

Liefde: Je mag er zijn, je bent Gods geliefde kind. Zo kijken we ook naar elkaar.

Vertrouwen: Je mag fouten maken en hiervan leren. Je leert opkomen voor jezelf met respect voor de ander. Er is ruimte voor verschillen in vaardigheden en interesses. Je groeit in zelfstandigheid. Je mag worden zoals je bedoeld bent.

Plezier: je wordt uitgedaagd op je eigen niveau. Wat met plezier wordt aangeleerd of ervaren, onthoud je beter. Succeservaringen blijven kinderen bij voor het leven.

 • Veiligheid- Kanjerschool

Je kunt alleen spelen en leren met plezier als je je veilig en vertrouwd voelt. Naast dat de kinderen elkaar schoolbreed goed leren kennen door het schoolbreed werken, zijn we wekelijks ook actief aan de slag met het verder ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Dit doen we aan de hand van de lessen van de Kanjertraining.

 • Rots en water

Sociaal vaardig WereldWijs

We geven de Kanjertraining van groep 1-8. Daarnaast kunnen we sinds mei 2022 Rots en Water training aanbieden. Francien Pronk (Intern Begeleider) is hiervoor gecertificeerd.
We geven deze training individueel of aan kleine groepjes leerlingen, om leerlingen extra te ondersteunen in het steviger en meer zelfverzekerd worden.

Tijdens de lessen Rots en Water leer je hoe je voor jezelf kunt opkomen. Dat betekent:

  • dat je rustig voor je mening kunt uitkomen als je het met iemand oneens bent
  • dat je geklier en gepest kunt stoppen door een grens te stellen
  • dat je jezelf leert verdedigen als je wordt aangevallen
  • dat je vriendelijk kunt zijn en verbinding kunt maken en gewoon jezelf kunt zijn


Soms kies je voor Rots, je staat stevig en komt voor jezelf op, maar je bent ook kwetsbaar in deze houding en letterlijk en figuurlijk snel uit je evenwicht.  Liever kies je voor Water, vloeiend en verbindend. Water is niet slap, maar sterk door zijn soepelheid.

De training bestaat uit spelletjes en oefeningen in de gymzaal, met een link naar de dagelijkse praktijk, en vinden onder schooltijd plaats. Als een kind hiervoor in aanmerking komt, nemen we contact op met u als ouders.

 

 • Privacy

We willen zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. Binnen onze schoolvereniging LEV-WN werken we daarom met een Privacyreglement  . Hierin staat beschreven hoe we omgaan met deze gevoelige gegevens en wat uw rechten daarbij zijn.

De kinderen in de midden-bovenbouw leren we hoe zij zelf met hun eigen gegevens en internet om moeten gaan.