Op WereldWijs vinden we het belangrijk om de kinderen ook een stem te geven in de schoolontwikkeling. We hebben daarom een echte leerlingenraad. Iedere maand vergadert de directeur met acht kinderen uit groep 5 – 8. Dit gebeurt aan de hand van een heuse agenda met notulen.  De leerlingenraad inventariseert welke onderwerpen hun klasgenoten op de agenda willen laten komen.

Op deze manier hebben we al besloten om een sponsorloop te organiseren en de toiletten aan te pakken. Ook raadplegen we als team de leerlingenraad regelmatig, bijvoorbeeld bij de keuze voor aanschaf van nieuw buitenspeelmateriaal.

Een keer per jaar worden er verkiezingen gehouden voor een nieuwe leerlingenraad. Via een presentatie kiezen de leerlingen zelf de nieuwe geleding. Zo geven we de kinderen een stem om mee te denken en te beslissen met de school en leren we hen in een betekenisvolle setting maatschappelijke vaardigheden!