Groep 6/7 bestaat dit jaar uit 25 kinderen. Het is een hele gezellige en betrokken groep. Juf Inge verzorgt de hele week de lessen.

De bel gaat om 8.45. De kinderen verzamelen bij de achterdeur aan de pleinkant. De andere groepen verzamelen bij hun eigen klassendeur. Daarna gaan we gezamenlijk en rustig naar binnen en startten we de dag.