Groep 3/4 heeft 22 kinderen, we krijgen les van juf Annelies en juf Jessica. We hebben ook een klassenassistent: juf Guusje. Met elkaar hebben we veel plezier en gezelligheid en uiteraard wordt er hard gewerkt en veel geleerd. Spelen in de leerhoeken doen we heel graag.