WereldWijs in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op WereldWijs in Zoetermeer (wijk Meerzicht) komen deze tot bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor ieder kind in combinatie met samenwerken om samen verder te komen. Onze school heeft daarbij moderne leermethodes met digitale hulpmiddelen en biedt een veilig, vertrouwd en gezellig schoolklimaat. Waar de Bijbel leeft, iedere schooldag!

WereldWijs is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. Tegelijk is WereldWijs is open school waar we alle leerlingen motiveren en prikkelen om ieders unieke talenten te ontdekken en ontwikkelen. Oók als hun ouders wel iets hebben met het christelijk geloof, maar er ook vragen over hebben.

Onze leermethoden zijn zo georganiseerd dat kinderen op verschillende manieren en met verschillende werkvormen uitgedaagd worden. Tot het stellen van vragen en zoeken en vinden van antwoorden bijvoorbeeld. Elke leerling heeft een eigen weektaak die past bij het eigen niveau. Dus alle kinderen krijgen onderwijs op maat. Veel lessen worden gegeven vanuit een thema. Daarbij wordt ook de creatieve kant van de leerling uitgedaagd. Oh ja, en leerkrachten zijn nog echt ‘meester’ of ‘juf’, maar óók coachend actief.

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind. Bel Ellen voor een afspraak of antwoord op je vragen (079 351 61 48) of stuur een mail naar  wereldwijs@levwn.nl