Bent u enthousiast geworden over ons onderwijs en wilt u meer informatie? U kunt ons bellen of mailen, neem hiervoor contact op met de directeur Ellen Stoel T 079-3516148 of per mail: e.stoel@levwn.nl

In een gesprek zullen over en weer verwachtingen worden besproken rondom geloofsopvoeding en kwaliteit van onderwijs. Indien school en ouders na het gesprek er beiden van overtuigd zijn dat WereldWijs een goede plek is voor uw kind, stuurt de directeur de inschrijfformulieren toe.

Een aanmelding wordt een definitieve inschrijving als wij in staat zijn om uw zoon of dochter passend onderwijs te bieden. Als er zorgen of twijfels zijn over de ontwikkeling van uw zoon of dochter en de mogelijkheid van het bieden van passend onderwijs, volgt er nog een gesprek met de intern begeleider. In dit gesprek bespreken we de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter en de manier waarop wij hier aan tegemoet kunnen komen.

De procedure in het kort:

  • Kennismakingsgesprek directeur en rondleiding
  • Na toelating volgt inschrijving
  • Na inschrijving ontvangt u hiervan schriftelijk bericht
  • De leerkracht neemt met u contact op over wennen, een huisbezoek, de eerste schooldag en dergelijke