11 mei weer naar school!

Annet GoossensNieuwsberichten

Wat zijn we blij en dankbaar dat de kinderen  vanaf volgende week weer (gedeeltelijk)  naar school mogen en we ze weer in het  echt zullen zien want een school zonder  kinderen is zo saai!

We hebben de schooldagen als volgt verdeeld:

 • Op maandag en donderdag is groep 0, 1, 3, 6 en 8 op school.
 • Op dinsdag en vrijdag is groep 2, 4, 5, 7 op school.
 • Op woensdag zijn deze groepen om de week op school, behalve de kleuters want die zijn op woensdag altijd vrij.

Op de dagen dat uw kind(eren) niet naar school gaan, zullen ze opdrachten krijgen zoals ze ook kregen in de periode van het thuisonderwijs.

We nemen ook extra maatregelen rond hygiëne:

 • Bij de ingangen van de school staan desinfecterende gels. Iedereen die naar binnen loopt, maakt hier verplicht gebruik van.
 • Voor de eetmomenten wassen de kinderen in de klas hun handen.
 • Er gaat 1 kind per groep tegelijk naar de wc en wast daarna daar de handen.
 • De tafels, wc’s en deurklinken worden onder schooltijd extra schoongemaakt.
 • Kinderen die ziekteverschijnselen (verkoudheid e.d.) hebben, mogen niet op school komen. Indien ze ziek op school zijn of worden, zullen we u bellen om ze direct op te halen.
 • In de gang is maximaal één groep aanwezig.
 • De kinderen hebben op school kleding en schoenen aan die zelfstandig aan- en uitgetrokken kunnen worden. Ook het eten en drinken moet zelfstandig door de kinderen worden genuttigd. Juffen maken geen bekers open of bakjes los.
 • Van verjaardagen maken we op school graag een feestje. Helaas doen we dit voorlopig zonder traktaties!

Als u uw kind(eren) naar school brengt, hebben we regels bedacht om het zo veilig mogelijk te houden:

 • Ouders mogen niet in de school en zo min mogelijk op het plein.
 • Er is 1 gewenste looproute op het plein, aangegeven met pijlen.
 • We adviseren om de kinderen zoveel mogelijk (zelfstandig) op de fiets of lopend te laten komen.
 • Fietsen van leerlingen mogen langs het hele hek worden neergezet.
 • Ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 0 brengen hun kind(eren) naar de voordeur waar juf Kirsten ze zal ophalen.
 • Ouders van de leerlingen van groep 1-2 brengen hun kinderen langs het raam naar de buitendeur van het kleuterlokaal. Ze houden voldoende afstand door gebruik te maken van de strepen op de grond. Juf Titia zal de leerlingen daar opvangen.
 • Ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 3-8 brengen hun kinderen tussen 8.40 – 8.55 tot het hek en vertrekken direct om ophopingen voor het hek te voorkomen.
 • Leerlingen uit groep 3,4 en 7 mogen vanaf 8:45 via de buitendeur van hun lokaal naar binnen. De juf wacht ze daar op.
 • Leerlingen van groep 6 en 8 verzamelen in een rij om 8:45 bij de deur van het grote schoolplein.
 • Leerlingen uit groep 5 mogen vanaf 8:45 bij de deur van de aula naar binnen.
 • De kinderen zullen bij het naar binnengaan hun handen desinfecteren.
 • Bij het ophalen staat maximaal 1 ouder/verzorger per gezin op het plein. Ouders/verzorgers vertrekken direct nadat ze hun kind(eren) weer bij zich hebben.
 • De leerkrachten zien erop toe dat de 1.5 meter maatregel wordt toegepast en spreken indien nodig ouders/verzorgers hierop aan. Ouders/verzorgers nemen hierin zelf ook verantwoordelijkheid en spreken elkaar zo nodig hierop aan.